Kontakt

Evangelická církev metodistická
Sbor Maranatha

Adresa sboru ECM Maranatha:

Farnost Evangelické církve metodistickéPlzeň 3
Husova 14
301 24 Plzeň

bankovní spojení: 2700149040/2010

Farář: Mgr. Filip Jandovský
Kontakt:

774 647 550 ; filip.jandovsky@gmail.com

 

 

 

 

 

Farářem našeho sboru je od r. 2010 Mgr. Filip Jandovský (*1981). Pokud jej chcete oslovit přímo, můžete prostřednictvím emailu nebo telefonu uvedených v kontaktu.

 

Farář Mgr. Filip Jandovský

je farářem sboru Maranatha. Filip vyrůstal v křesťanské rodině. Na konci základní školy uvěřil osobně v Boha. Později se rozhodl pro službu v církvi a s tím související studium theologie na Evangelikální katedře teologie a misie University Mateja Béla v Banské Bystrici. Po jejím ukončení nastoupil do služeb Evangelické církve metodistické. Nejdříve absolvoval vikariát v Srbsku, kde sloužil u Nového Sadu slovenské menšině. Po návratu do České republiky působil pět let jako farář ve farnosti Protivín.

 

Filipovi je 36 let a je ženat. Jeho manželka Kateřina pracuje jako lékárnice, mají dcery Vilmu (4) a Amálii (2).

Motto

"V podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ve všem láska."

Priority mé farářské služby

  • spolupráce - není samovládce, ale je součástí sborového organismu

  • srozumitelnost

  • příklad vlastního života

  • zesrozumitelňování slova Bible lidem aneb hlásná trouba nikoliv jen trouba

  • dávání sebe

  • průvodce (spíš než rádce)

  • ohleduplnost

  • hledat, na co se lidi ptají, o čem přemýšlejí?

 

Nabídka

Pokud stojíte o osobní návštěvu, nebo si potřebujete jednoduše "popovídat" potom farář sboru rád vykoná návštěvy v rodinách dle dohody a zejména na základě pozvání.

Zn. farář sboru není brouk Pytlík a neví vše; není studnice všehomíra a už vůbec nemá v kapse zaručené triky pro život. Není člověkem, který je neomylný, ale který rád ve společném rozhovoru a modlitbě bude usilovat o zaslechnutí něčeho, co můžeme nazvat "Božím slovem", protože to promění náš život, naše hodnoty, měřítka, názory, obzory. Někdy trochu, někdy víc.

PS: Setkání a jeho místo je dobře domluvit předem, proto dejte prosím vědět opět prostřednictvím emailu nebo telefonu uvedených v kontaktu.

Filip Jandovský