Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

24. březen

09:00 káže: Filip Jandovský

Iz55,1-9; Ž 63,1-8; 1K 10,1-13; L 13,1-9

chvály: Míla Čech; sbírka: sborové potřeby

po bohoslužbě sborová schůze

 

18:00 modlitební setkání: Petra Kolouchová

Příští týden

Úterý 08:00 modlitební setkání

11:00 projekt DOMA – šicí dílna 17:00 dorost – Filip /Povolání

Středa. 18:00 biblická hodina: Filip Jandovský – Est 9. Kap. II. díl

19:30 Filmový večer - film Babetina hostina

Čtvrtek 12:00 krátká bohoslužba s VP a společným postním obědem

Neděle 31. 03. 09:00 káže: David Achilles Daniel; chvály: Gospel, sbírka: Nadace kostní dřeň

 

18:00 benefiční koncert Gospel až na dřeň

 

Farní konference proběhne ve středu 3. 4. od 18h.

Diakonie ČCE projekt DOMA vás zve na pokračování Šicí dílny a to v úterý dne 26. 03. od 11:00, bližší informace na nástěnce.

Další filmový večer proběhne ve středu 27. 3. od 19:30hod, na programu bude film Babetina hostina. Film dánského režiséra Gabriela Axela trochu klame tělem. Je natočený jako obyčejné vyprávění o dvou sestrách a jejich služebné Babettě, francouzské emigrantce. Příběh z 19. století je zasazen do malé vesničky, jejíž obyvatelé jsou členy jakéhosi nonkonformního křesťanského společenství. Za tím vším se však skrývá velmi pečlivá sonda do toho, co tvoří podstatu křesťanství - je to lidská svoboda. Svoboda jako stav, svoboda jako schopnost vztahů i potenciál k jejich budování. Dílo patří mezi filmy, kterým se podařilo zobrazit patologie křesťanské víry s laskavostí a vtipem. A hodně se tam jí. A ještě perlička: film byl zařazen na seznam nejvýznamnějších filmů, který vydal Vatikán v roce 1995 na přání papeže Jana Pavla II. Nachází se v kategorii filmů, které jsou významné svou uměleckou hodnotou. A podle jednoho zdroje je to nejoblíbenější film současného papeže Františka.

Jménem kolegia Paměti národa Plzeňský kraj a ZČU v Plzni si Vás dovoluji pozvat na nový cyklus Objevujeme zapomenuté osobnosti aneb Souhvězdí Gulag Karla Pecky. Zveme Vás na besedu v úterý 2.4. od 18h v aule Pedagogické fakulty, Veleslavínova 42. Promluví: Cyril Hoschl, Jiřina Šiklová, Martina a Dan Pagáčovi. Ukázky z díla přečte herec Martin Stránský. Hudební doprovod: Míla Čech. Moderuje: Michal Jančařík; Vstup volný

ECM Lochotín nás zve na Biblická za_stavení, která se budou konat každou druhou neděli od 18:00hod. Bližší informace a témata jednotlivých za_stavení naleznete na nástěnce.

Oblíbená tradiční jarní brigáda všech generací proběhne v sobotu 13.4. od 9 do 13h.

Na Zelený čtvrtek odpoledne opět budeme číst veřejně z Bible, zájemci o čtení a zapojení do rozpisu se již mohou hlásit v kanceláři. Díky

Jsme zváni si zahrát společně s ostatními sbory fotbálek. Info k turnaji: Rád bych Vás jménem Počernického sboru pozval na 5. ročník Počernické kopačky (fotbalový turnaj pro lidi všeho věku, vzdělání i fotbalových dovedností). Přihlásit se můžete zde, či přes na tento email: kruzik.david@gmail.com

20. víkend Cesty do Emaus tentokrát pro muže i ženy společně – 8. -11. 5. ve Vranově u Brna. Bližší informace na nástěnce.

Na nástěnce je rozpis kurzů na Poušti a další informace potřebné k přihlášení.

Vážení a milí, možná se k vám již dostala informace, že i letos poprvé chystáme Velikonoce společně s komunitou Chemin Neuf a ČCE (ze strany ČCE je v týmu Zuska Férová, ale řešíme to s celým oddělením mládeže).  Akce je otevřená pro všechny mladé lidi ve věku 23 - 40 let. kdy: zelený čtvrtek (18.4.2019) - neděle  cena: 1000 kč, ale kdyby pro někoho peníze byli překážkou je možné se domluvit s ČCE na snížení  program: společné slavení Velikonoc, modlitba, prostor pro ztišení, ale i pro popovídání, výlety, oslava, Sederová večeře, netradiční křížová cesta místo: fara Velké Hamry, Přihlašování je možné na https://prihlasky.srcce.cz, bližší info na nástěnce

Nejen cykloturisté jsou zváni na letní týdenní pobyt v Krkonoších. Více informací najdete na nástěnce či zašleme emailem.

Festival United – Vsetín, 22. -25.8. Celý náš život je jedna velká srdeční záležitost. Záležitost našeho srdce. Dnešní doba je plná "toulavých srdcí". Cítíme se prázdní, zmatení, hledáme, kam své srdce investovat. Existují dlaně, ve kterých by našemu srdci bylo nejlépe? Nejsou to dlaně toho, kdo nám vdechl život? To, kam své srdce dáme, určí celé naše směřování. Přestaňme si ho úpěnlivě držet ve svých rukou a nechejme se obměkčit. Když poznáme srdce Stvořitele, blíže poznáme i to své. Letošní festival bude o hledání místa, kam vkládáme své srdce, o tom, proč je zrovna Ježíš jeho nejlepším správcem. Prostě srdeční záležitost. Zájemci o lístky a společnou cestu se hlaste prosím u faráře.

Zprávy ze staršovstva

V průběhu celého roku jsme se vraceli k záležitostem okolo bratra Jakuba Forejta. Vyjádření staršovstva k tomuto tématu si mohou vyznávající členové sboru, vyzvednou v kanceláři. V neděli 24.3. po bohoslužbě se uskuteční sborová schůze, která se bude věnovat tomuto tématu.

Prosba: hledám spolehlivou paní na úklid RD, telefon 734285081.

V kanceláři je stále k dispozici: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/. Pokračujeme stále ve sběru hliníku a poštovních známek.

Pracovní texty

Jz5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L15,1-3.11b-32 4. neděle postní 31.03.

Iz43,16-21; Ž 126; Fp 3,4b-14; J 12,1-8 5. neděle postní 07.04.

Ž 118,1-2.19-29; L 19,28-40 Květná neděle 14.04.

 

Iz 50,4-9a; Ž 31,9-16; Fp 2,5-11; L 22,14-23.56 6. neděle postní 14.04.