Úvodní stránkaAktuálně

Aktuální dění

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka Ž 118,8

 Nedělní bohoslužba - online v neděli 10:00hod v přímém přenosu nebo ze záznamu  na https://www.youtube.com/channel/UCxVwHJyXC9q906WqeV92cBQ

Společné ztišení a modlitby každé úterý 08:15 – 09:00hod a neděli 18:00 – 19:00hod, každý u sebe doma

Dorost – online v neděli od 17:00hod, zájemci o účast ať kontaktují Kláru Kolouchovou na tel. 732 866 184, nebo e-mail: kolouch.klara@gmail.com


Další možnosti sledování bohoslužeb v našich sborech najdete na odkazu: http://umc.cz/aktuality