Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

20. leden

09:00 káže: Filip Jandovský

Iz 62,1-5; Ž 36,5-10; 1K 12,1-11; J 2,1-11

chvály: Jana Forejtová; sbírka: Fond oprav

 

18:00 modlitební setkání: Jakub Forejt

Pátek - sobota http://www.regionplzen.cz/blog/veletrh-vzdelavani-her-a-hracek-145333/

Příští týden

Úterý      08:00       modlitební setkání       

17:00 dorost – vede Filip / Mučedníci současnosti – Martin Luther King

Středa    23. 01.     18:00 biblická hodina – Petra Kolouchová

Čtvrtek                   12:00       krátká bohoslužba s VP a společným obědem              

18:00 Ekumenická bohoslužba, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 11

Neděle    27.01.      09:00 káže:  chvály: Míla Čech, sbírka:

 

18:00 modlitební setkání: Jakub Forejt

Týden modliteb za jednotu křesťanů – Ekumenická bohoslužba, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 11 – ve čtvrtek 24.1. od 18h

Jako každý rok jsou pro Vás v kanceláři připravená potvrzení o daru (či darovací smlouvy) za všechny dary, které jste věnovali v uplynulém roce. Děkujeme za Vaši štědrost.

PAPRSEK

Srdečně zveme dětičky ve věku cca 2-3 roky a rodiče se zájmem o tanec na první zkušební hodinu, která proběhne v úterý 5.2.2019 v čase 10:00-10:45.  Těšíme se na nové tanečnice a tanečníky! Zkušební hodinu si prosím předem zarezervujte dita.abrahamova@talentarium.cz.

Do Vašich diářů - 6.3. Popeleční středa; 8.-10.3. - konference UNIT, 29.-31.3. - Gospel víkend s gospelovou bohoslužbou; 24.5. Noc kostelů; 9.6. Letnice; 22.-25.8. - Festival United - Vsetín

Vyšlo nové číslo časopisu SLOVO A ŽIVOT s tématem Péče o planetu, které si můžete volně vzít na stolku ve velkém sále.

V kanceláři je stále k dispozici několik publikací: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/. Pokračujeme stále ve sběru hliníku a poštovních známek.

Pracovní texty

Neh 8,1-3.5-6.8-10; Ž 19; 1K 12,12-31a; L 4,14-21                                                                                  27.01.

Jr1,4-10; Ž71,1-6; 1K13,1-13; L4,21-30                                                                                                    03.02.

Iz6,1-8, 9-13; Ž 138; 1K 15,1-11; L 5,1-11                                                                                                  10.02.

Jr17,5-10; Ž1; 1K15,12-20; L6,17-26                                                                                                      17.02.

Gn45,3-11.15; Ž37,1-11.29-40; 1K15,35-38.42-50; L6,27-38                                                                  24.02.

Modlitby ECM

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Zapojme sa spolu s bratmi a sestrami z rôznych denominácií do modlitieb za jednotu kresťanov.  Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2019 (18. – 25. 1.) připravili křesťané z Indonésie. Hlavní téma je: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20).

Modlitební okénko sboru

Děkujme Pánu za ochranu a milosrdenství, kterou nám prokazuje, sílu, kterou nám dává na každý den. Děkujme, že stále trvá příležitost k pokání a návratu k němu pro mnoho lidí a prosme za její využití a proměnu společnosti evangeliem.

Prosme Pána o dobrý rok 2019. Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky. Prosme za rozumnost a zodpovědnost při rozhodování, o odvahu a rozhodnost v činech. Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Plzni. Ať dokážeme skrze spolupráci ukazovat na Kristovu lásku. Modleme se za ty, kdo zvěstují evangelium a slouží na misii. Vyprošujme ochranu pro pronásledované křesťany v muslimských zemích a totalitních režimech.

Mysleme v modlitbách na Diakoni a další charitativní organizace v jejich nelehké službě  všem potřebným. Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající moc, o očištění veřejné správy od korupčníků. Modleme se, ať lidé opravdu potřební nezůstávají bez pomoci. Vyprošujme vládu práva a zákony odrážející Boží vůli. Modleme se za uklidnění v oblasti nepokojů a válek ve světě, za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů světa, vyprošujme pokoj pro Izrael.

 

Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru i akcí mezi-sborových Pamatujme na bratry a sestry, kteří potřebují pomoc v nemoci (operace Lídy Melkové ml. 28. 1., Adélka Kličková je po transplantace kostní dřeně, lázně Vaška Maška, Milan Svoboda po operaci karpálů, Eliška Majerů po úrazu páteře, Maruš Belšánů, Jirka Šizling st. – pochroumané končetiny apod..) ve stáří, smutku či osamění, na cestách, v nemocnicích i jinde mimo domov. Nezapomínejme na prosbu o požehnání pro partnerské sbory v Texasu a Německu Prosme v modlitbách za bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi, které překoná nenávist a zlobu.