Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

22. červenec

09:00 káže: Filip Jandovský

2S7,1-14a; Ž89,21-38; Ef2,11-22; Mk6,30-34.53-56

 

chvály: Jana Forejtová; sbírka: zvukaři

Středa    25.07.      18:00 biblická hodina: Filip Jandovský

V létě nás čeká opět výjezd na UNITED. United je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. Rezervujte si datum 23. -26.8.. Máme posledních 2 místa. Vstupenky (cena 450,-) i dopravu (cca 350,-) rezervujte u faráře co nejdříve.

V kanceláři je k dispozici několik publikací: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/.       Pokračujeme stále ve sběru hliníku, poštovních známek.

Dovolená faráře proběhne 28.7.-4.8.

Inzerát: Hledám ubytování pro svého syna Kryštofa (15), který od září začne studovat na Střední průmyslové škole dopravní v Křimicích. Byli bychom rádi, aby přes týden bydlel v Plzni u věřících lidí. Nenajde se někdo osamělý, kdo by našeho tichého syna za rozumný peníz ubytoval?                                    Petr Vaďura

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Jmenuji se Anna Felixová, od září 2018 začnu studovat na ZČU. Pocházím z velké rodiny, mám zkušenosti s hlídáním dětí od jednoho roku v rodině a také na týdenních pobytech YMCA Familia. Vedu světlušky ve skautu. Tel. 725 662 554, aninka.felix@gmail.com

Dům v Sukově ulici 2 - Předpokládáme obsazovat byty od září 2018, ceny pronájmu stanovíme podle cen v Plzni běžných. Všechny byty jsou stejně velké, tak i cena pronájmu bude stejná. Zájemce o bydlení se mohou zatím registrovat u Jana Procházky sprava.budov@umc.cz.  Později bude mít agendu domu na starost správce (nabídka pracovní pozice na nástěnce).

Výběrové řízení na nového vedoucího správy budov - Rada oblasti Evangelické církve metodistické vyhlašuje výběrové řízení na místo tajemníka Rady oblasti – vedoucího správy budov. (více info na nástěnce)

Pracovní texty

2S11,1-15; Ž14; Ef3,14-21; J6,1-21                                                                                                           29.07.

2S11,26-12,13a; Ž51,2-13; Ef4,1-16; J6,24-35                                                                                         05.08.

2S18,5-9.15.31-33; Ž130; Ef4,25-5,2; J6,35.41-51                                                                                 12.08.

1Kr2,10-12;3,3-14; Ž111; Ef5,15-20; J6,51-58                                                                                         19.08.

1Kr8,22-30.41-43; Ž84; Ef4,10-20; J6,56-69                                                                                       26.08.