Aktuální dění

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka Ž 118,8

19. leden

09:00 BOHOSLUŽBA, káže: Pavel Hradský

chvály: Vítek Rybář; sbírka: zvukaři

18:00 modlitební setkání: Vlaďka Loučímová

 

 

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

V neděli 26.1. jsme od 13. hodin zváni Židovskou obcí na Vzpomínkové shromáždění do staré synagogy u příležitosti výročí lednových transportů plzeňských židů do Terezína. (roku 1942)

FARNÍ KONFERENCE se uskuteční v neděli 19.04. po bohoslužbě. Prosíme vedoucí služeb a skupinek o odevzdání zpráv do 15.03.

Sborový výjezd – pokud se chcete zúčastnit společného sborového výjezdu zarezervujte

si ve svých diářích termín 1.5.-3.5.2020. Místem výjezdu bude Zámek ve Spáleném Poříčí.

Biblická za_stavení se konají v ECM Plzeň 1, Bolevecká náves 2, Plzeň. Setkání se koná v neděli od 18 hodin.

Adopce na dálku – nový dopis od Franceska si můžete přečíst na nástěnce vedle kavárny.

Denní čtení 2020 poslední kusy je možno zakoupit v kanceláři sboru za 90,-Kč.

 

BIBLICKÉ TEXTY
Iz 49,1-7; Ž 40, 2-12; 1K 1,1-9; J 1,29-42 19.01.2020
Iz 9,1-4; Ž 27,1.4-9; 1K 1,10-18; Mt 4,12-23 26.01.2020
Mi 6,1-8; Ž 15; 1K 1,18-31; Mt 5,1-12 02.02.2020
Iz 58,1-9a (-12); Ž 112; 1K 2,1-12 (-16); Mt 5,13-20 09.02.2020
Dt 30,15-20; Ž 119,1-8; 1K 3,1-9; Mt 5,21-37 16.02.2020
Ex 24,12-18; Ž 99; 2Pt 1,16-21; Mt 17,1-9 23.02.2020