Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

22. duben

09:00 káže: Filip Jandovský

Sk4,5-12; Ž 23; 1J 3,16-24; J 10,11-18

chvály: Míla Čech

sbírka: misie v Indii

16:00 rozloučení s Martou Růžičkovou

 

18:00 modlitební setkání: Gábina Rybářová

Úterý                      08:00 modlitební setkání v kavárně

16:30 dorost na faře  - Filip

Středa    25. 04.     18:00 biblická hodina:  Ž 4, 2. část/ Filip Jandovský

Čtvrtek                   12:00 bohoslužba s VP a společným obědem

Neděle    29. 04.     09:00 káže: Filip Jandovský; chvály: Katka Jandovská, sbírka: Kvítek

 

18:00 modlitební setkání: Petra Kolouchová

 

Sborový výjezd - Horšovský Týn 11.5. - 13.05. Zveme všechny generace na společný pobyt na osvědčené faře v Horšovském Týně. Příjezd po domluvě kdykoliv.  Během pátka a soboty nás čeká: chvilka pohody a odpočinku, procházky, káva, čaj, povídání. Ranní ztišení, modlitby, chvály. V sobotu pánská i dámská jízda. V neděli 13. 05. od 10h na společnou bohoslužbu s obědem v Horšovském Týně. Tuhle neděli nebude bohoslužba v kostele na Husově ulici! V 9h bude přistaven před kapli autobus, který všechny přítomné odveze do Horšovského Týna (nahlaste se do konce dubna, ať víme, jaká je třeba kapacita). Po bohoslužbě bude společný oběd a autobus všechny přivezené odveze zpět. Zajištěna plná penze, pitný režim, povlečení, pro potřebné doprava. Najděte v sobě odvahu a chuť vyrazit se všemi námi společně. Doporučená cena 150Kč za noc a den. (jako minule ponecháno na Vašich možnostech a ochotě). Prosíme o informace o Vaší účasti do konce dubna, aby bylo vše důkladně zajištěné. Těšíme se, Vaši starší Filip J., Lída M., Vlaďka L., Petr K., Gábina R., Petra K., Jakub F.;

Materiální sbírka pro potřebnou rodinu: prosíme Vás, pokud máte doma navíc či chcete koupit bližním svým např.: šampon, mýdlo, ručníky, osušky, sběračku, skleničky, vařečku, talíře, misky, pánev, pekáč, 2 větší hrnce – doneste v neděli či kdykoliv během týdne do farní kanceláře. Děkujeme, staršovstvo

Střípky z Oblastní konference /celý sborník zpráv je k dispozici u Petra Konopíka/

Farnost Jihlava pokračuje v přípravách stavby nového kostela. Rada oblasti si na svém výjezdním zasedání prohlédla čtyři pozemky, kde by eventuálně bylo možné nový kostel postavit, jeden z nich doporučila. Nyní je třeba pokusit se získat dostatečné finanční prostředky na koupi pozemku a následnou stavbu.

Plzeň, Sukova ulice – byla zahájena celkovou rekonstrukci domu. Ta zahrnuje 24 bytových jednotek o výměře 29m2 a také zateplení domu včetně výměny oken a dveří. Předpokládané náklady jsou cca 12 mil. Kč, na zateplení je přislíbena dotace ve výši 1,6 mil. Kč. Do budovy se hledá od srpna správce a nájemci.

V souladu se schválenou Strategií ECM 2013-2030 dochází pravidelně ke zvyšování podílu sborů na platech duchovních.

Rada oblasti podpořila ustavení nové farnosti Evangelické církve metodistické v Praze 2 – Agapé. Na začátku prosince byli přijati první členové, zvoleno staršovstvo a byl ustaven sbor.

Rada oblasti má v úmyslu připravit pracovní materiál zabývající se Koncepcí práce s mládeží.

Práce s mládeží patří mezi navržená témata podzimní Oblastní konference.

V roce 2017 byly podpořeny střediska křesťanské pomoci částkou 1.197.400,- Kč. Finanční prostředky byly použity na platy a provoz středisek.

Rada oblasti schválila změnu stanov SKP Plzeň a SKP Duha.

Radou oblasti byla loni vyhlášena dobrovolná sbírka, na pořízení varhan do svatovítské katedrály. Do sbírky se zapojilo několik našich sborů, SKP i jednotliví dárci. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je místem modlitby i symbolem české státnosti. Jako symbolickou formu poděkování jsme dostali jednu malou píšťalku v dárkovém pouzdru. (k vidění v kanceláři sboru) Zpracoval Petr KonopíkNa nástěnce je přehled letošních kurzů na Poušti.

V kanceláři je k dispozici několik publikací: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/.       SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK UKONČEN. Pokračujeme stále ve sběru hliníku, poštovních známek.

V létě nás čeká opět výjezd na UNITED. United je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. Rezervujte si datum 23.-26.8.. Vstupenky i dopravu rezervujte u faráře, co nejdříve.

Letní tábory Kvítku

Tábor pro dorost -Termín: 9. až 15. července 2018; Cílová skupina: 12-17 let; Místo: fara Holostřevy a blízké lesy, Vede: Míra Zicha miroslavzicha@email.cz

Tábor pro děti - Termín 15. - 22. července 2018; Cílová skupina : 6 - 12 let; Místo: Novosedly

Vede: David Řežábek a Kačka Čapková rezabek.david@gmail.com

King’s camp - Termín 13.-17. Srpna 2018; Cílová skupina 6 (5) - 11 let (před nástupem do 6. Třídy); Místo: Plzeň Bolevec (příměstský);  Vede: Jana Řezníčková jana.reznickova@gmail.com

Pracovní texty

Sk8,26-40; Ž 22,26-32; 1J 4,5-21; J 15,1-8                                                                                           29.04.

Sk10,44-48; Ž 98; 1J 5,1-6; J 15,9-17                                                                                                    06.05.

Sk1,1-11; Ž47; Ef1,15-23; L24,44-53                                         Nanebevstoupení Páně                       10.05.

Sk1,15-17.21-26; Ž1; 1J5,9-13; J17,6-19                                                                                                  13.05.

 

Sk2,1-21; Ž104,24-35; Ř8,22-27; J15,26-27;16,4b-15             Letnice                                                  20.05.