Úvodní stránkaAktuálně

Aktuální dění

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka Ž 118,8

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 06.09. od 09:00hod, káže: Pavel Hradský

Neděle 18:00 modlitební setkání: Lída Melková


Úterý 08:15 modlitební setkání


Středa 05.09. 17:00hod biblická hodina: Pavel Hradský


Čtvrtek 06.09. 12:00hod bohoslužba v VP, společný oběd

 

 

 

BIBLICKÉ TEXTY

 

Ex12,1-14; Ž 149; Ž 148; Ř13,8-14; Mt 18, 15-20............................................06.09.

Ex 14,19-31; Ex15, 1b-11.20-21; Ř14,1-12; Mt 18,21-35.................................13.09.

Ex16,2-15; Ž105, 1-6.37-45; Ž 78; Fp 1,21-30; Mt 20,1-16.............................20.09.

Ex17,1-7; Ž 78,1-4.12-16; Fp 2,1-13; Mt 21,23-32...........................................27.09.