Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

14. červenec

09:00 káže: Filip Jandovský

Am 7,7-17; Ž 82; Ko 1,1-14; L 10,25-37

 

chvály: Jana Forejtová, sbírka: zvukaři

  • Další týden:

   Úterý 08:00 modlitební setkání

   Středa 17.07. 18:00 biblicko – modlitební setkání: Jakub Forejt

    

   Neděle 21.07. 09:00 káže: Filip Jandovský, chvály: Petra Šizlingová, sbírka: sborové potřeby

   Ve středu 24. 7. od 19:30hod vás zveme na Filmový večer a diskusi s Petrem Vaďurou (ten bude mít i biblickou hodinu od 18h na téma související téma: Leviticus 18, 19 a 20. kap.)

   Tentokrát uvidíme film Robina Campillo 120 BPM. Tento film nás vtahuje do 90. let ve Francii. V té době v komunitě homosexuálů řádí nemoc AIDS. Veřejnost však je lhostejná, vláda se nechce angažovat a farmaceutické firmy mají své vlastní zájmy. Komu tohle vše není lhostejné, jsou ti, kterých se nemoc AIDS bezprostředně týká. A tak se pokoušejí probudit zájem veřejnosti. Jedná se o aktivistický film dotýkající se homosexuality. Naším úkolem bude sledovat spirituální linii filmu. Pokusíme se odhalit, čím tento typ filmů může oslovit člověka, který od filmu neočekává v první řadě zábavu, ale také hlubší ponor do podstaty lidské existence.

   V polovině září sbor navštíví team seniorů z Texasu pod vedením Lisy Hampshire. Další podrobnosti o programu a Vašem možném zapojení budou následovat v průběhu prázdnin.

   Obracím se na Vás s prosíkem při hledání posil do teamu na chystání VP první neděli v měsíci. Jedná se o vcelku časově nenáročnou službu nachystání chleba, vína, moštu k vysluhování. Zabere to tak 30 minut před bohoslužbou a 15 minut po. Více informací rád poskytne farář sboru.

   Na nástěnce je rozpis kurzů na Poušti a další informace potřebné k přihlášení.

   Nejen cykloturisté jsou zváni na letní týdenní pobyt v Krkonoších. Více informací najdete na nástěnce či zašleme emailem.

   Festival United – Vsetín, 22. -25.8. Zájemci o lístky a společnou cestu se hlaste prosím urychleně u faráře.

   V kanceláři je stále k dispozici: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/. Pokračujeme stále ve sběru poštovních známek;

    

   Pracovní texty

   Am 8,1-12; Ž 52; Ko 1,15-28; L 10,38-42 21.07.

   Oz 1,2-10; Ž 85; Ko 2,6-19; L 11,1-13 28.07.

   Oz 11,1-11; Ž 107,1-9.43; Ko 3,1-11; L 12,13-21 04.08.

   Iz 1,1.10-20; Ž 50, 1-8.22-23; Žd 11,1-3.8-16; L 12,32-40 11.08.

   Iz 5,1-7; Ž 80,1-2.8-19; Žd 11,29-12,2; Lk 12,49-56 18.08.

   Jr 1,4-10; Ž 71,1-6; Žd 12,18-29; L 13, 10-17 25.08.

    

   Modlitby ECM

   Litoměřice – Softballový camp

   Poušť – Kurz pro rodiny s dětmi

   Plzeň 1 - Lochotín – Stanový tábor (Kvítek Plzeň z.s.) v Novosedlech

    

   Bratislava - Staré Mesto – Letný metodistický týždeň (rozhovory nad otázkami a odpoveďami z katechizmu)