Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

8. prosinec

09:00 káže: Pavel Hradský

Iz 11,1-10; Ž 72, 1-7.18-19; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12

chvály: Vítek Rybář; sbírka: Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň

18:00 modlitební setkání: Vlaďka Loučímová

 

ADVENT

PAPRSEK nás srdečně zve na Vánoční vystoupeníčko, které proběhne v Maranathě v pátek 13.12.2019 od 17 hodin. Na programu je kratší taneční pásmo, vánoční punč a koledy. Moc se těšíme na předvánoční čas strávený s vámi. Paprsek

Vánoční dílnička pro děti od 6 do 12 let se uskuteční v sobotu 14.12. od 13:30 do 18:00 hod v Boleveckém kostele. Děti je potřeba dopředu přihlásit pomocí sms na tel. 723883915 do 12.12. Cena je 80,-Kč a platí se na místě. Podrobnější info najdete na nástěnce.

ŘKF Plzeň – Bory pořádá 17. prosince v 19:30 v kostele na Chodském náměstí koncert křesťanského zpěváka Pavla Helana. Výtěžek bude věnován na opravu místa setkávání v Thámově 30.

22.12.   4. neděle adventní  Dětská vánoční slavnost. Chci vás povzbudit, abyste přišli. Tím, že přijdeme, nebo nepřijdeme, dáváme najevo svůj postoj k mladé generaci ve sboru. Za sebe jsem moc rád, že nám poslouží a že je ve sboru máme.

24.12. úterý od 23 hodin se koná „Půlnoční“ ve spolupráci se skupinou „Filia“ a Karlem Řežábkem

25.12. středa od 10 hodin Hod Boží vánoční, bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

Sborový výjezd – pokud se chcete zúčastnit společného sborového výjezdu zarezervujte si ve svých diářích termín 1.5.-3.5.2020. Místem výjezdu bude Zámek ve Spáleném Poříčí.

Biblická za_stavení se konají v ECM Plzeň 1, Bolevecká náves 2, Plzeň. Setkání

 

se koná v neděli od 18 hodin.  


Pracovní texty

Iz 11,1-10; Ž 72, 1-7.18-19; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12...................Druhá neděle adventní..........08.12.

Iz 35,1-10; L 1, 47-55; Jk 5, 7-10; Mt 11,2-11.........................Třetí neděle adventní............15.12.

Iz 7,10-16; Ž 80,1-7.17-19; Ř 1,1-7; Mt 1,18-25......................Čtvrtá neděle adventní..........22.12.