Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

16. září

09:00 káže: Filip Jandovský

1,20-33; Ž19; Jk3.1-12; Mk8,27-38

chvály: Katka Jandovská; sbírka: Fond oprav

16:00 Ekumenická bohoslužba

 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici

Zveme vás na ekumenickou bohoslužbu, která se koná 16. 9. 2018 od 16 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Bohoslužbě bude předsedat plzeňský biskup Tomáš Holub. Poselství o kněžské roli křesťanů na základě textu 1. listu Petrova 2, 1-10 přinese děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Jiří Mrázek, Th.D. Po skončení bohoslužby bude zájemcům nabídnut také následný moderovaný rozhovor s doc. Mrázkem v prostoru františkánské knihovny. Rozhovor bude příležitostí k rozvedení tématu kněžské role křesťanů.

Při bohoslužbě bude vykonána sbírka pro potřebné, které zasáhl požár ubytovny na Karlově. Zároveň je možné přinést pánské oblečení, boty, deky a ložní prádlo. Tyto věci je též možné přinést kdykoliv přímo do Charity, Cukrovarská 16. tel. 777 167 004.

Diakonie ČCE projekt DOMA vás zve na ochutnávku irácké dolmy, dne 18.09. od 10:00hod v našem kostele. Další akcí na kterou jste zváni je odpolední syrská káva s dezertem dne 27.9. od 16:00hod.

Omladina se bude scházet úterky od 18. 9. jako loni. Od 16:30 začneme hrami na zahradě, v 16:45 začneme společným programem. Závěr plánujeme na 18:00. Více informací, případně návrh vhodnějšího termínu scházení a „přihlášení“ u faráře. Jako podporu těchto setkání přidáváme bonusový program nejen pro mladé. Jedná se o filmový večer s Petrem Vaďurou, který proběhne ve středu 19.9. od 19:30h. Budeme promítat film - V Bruggách, po filmu bude následovat diskuse, ve které budeme společně odkrývat spiritualitu v tomto filmu. Pozvěte i své známé, těšíme se.

Vážení bratři a vážené sestry, rádi bychom Vás pozvali na konferenci metodistické mládeže Connected 2018 na téma: Kdo jsem? Konferenci pořádá Hornopočernická mládež pod záštitou Aliance metodistické mládeže. Konference se bude konat 19. - 21. října 2018 ve sboru ECM Ječná. Konferenční poplatek při přihlášení do 20. 9. 2018 činí 275 Kč, viz přihláška, odkaz na facebookovou stránku konference je zde.  Na konferenci se jako řečníci představí např.: Milan Mrázek, Jiří Unger, Jolana Kružíková, Petr a Ivana Procházkovi (program ještě kompletujeme, až jej dokončíme, rozešleme). Na konferenci jsou zváni všichni mládežnícivedoucí mládeže dorostů, ale i dospělí, kterým mladí lidé leží na srdci, nebo je prostě zajímá, jak konference mládeže v současnosti probíhají. Video pozvánka https://www.youtube.com/watch?v=eHUQJpLKN7Q

Kurz MANŽELSKÉ VEČERY začíná od 25. 9. do 13. 11. 2018 každé úterý od 19:00 hod. v prostorách ECM Lochotín, Bolevecká náves 2. Kurz vedou manželé Staňkovi

V kanceláři je k dispozici několik publikací: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/; Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/. Pokračujeme stále ve sběru hliníku, poštovních známek.

Dům v Sukově ulici 2 - Předpokládáme obsazovat byty od listopadu 2018, ceny pronájmu stanovíme podle cen v Plzni běžných. Všechny byty jsou stejně velké, tak i cena pronájmu bude stejná. Zájemce o bydlení se mohou zatím registrovat u Jana Procházky sprava.budov@umc.cz.  Správcem je Hana Obršlíková 734285081

SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění a setkání, rádi poskytneme (podrobnější informace u faráře): • duchovní rozhovory • lekce uvedení do křesťanství • texty kázání • Bible k zakoupení • zasílání Íčka • vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných, případně pomoc se zajištěním dopravy na sborové aktivity a především na bohoslužby pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání. Farář a spol.

Byl nainstalován nový projektor, stejně tak se přihlásili nový dobrovolníci do služby promítání. Děkujeme za Vaše dary na novou techniku i ochotu se zapojit do její obsluhy.

Pracovní texty

31,10-31; Ž1; Jk3,13-4,3.7-8a; Mk9,30-37                                                                                         23.09.

Est7,1-6.9-10,9,20-22; Ž124; Jk5,13-20; Mk9,38-50                                                                           30.09.

Jb1,1;2,1-10; Ž26; Ž25; Žd1,1-4;2,5-12; Mk10,2-16                                                                                 07.10.

Jb23,1-9.16-17; Ž 22,2-16; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31                                                                                              14.10.