Úvodní stránkaAktuálně

Aktuální dění

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka Ž 118,8

Úterý 08:15 modlitební setkání

středa 15.07. 17:00hod biblická hodina: Pavel Hradský

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 19.07. 09:00hod, káže: Petr Konopík

 

 

BIBLICKÉ TEXTY

Gn28,10-19a;Ž139,1-12.23-24;Ř8,12-25;Mt13,24-30.26-43 ..........................19.07.

Gn29,15-28;Ž105,1-11;Ř8,26-39;Mt13,31-33.44-52 ......................................27.07.

Gn32,22-31; Ž17,1-7.15; Ř 9,1-5; Mt 14,13-21 ...............................................02.08.

Gn37,1-4.12-28; Ž 105,1-6.16-22; Ř 10,5-15; Mt 14,22-33 ............................09.08.

Gn45,1-15; Ž 133; Ř11,1-2a.29-32; Mt15,(10-)21-28 .....................................16.08.

Ex1,8-2,10; Ž 124; Ř 12,1-8; Mt 16,13-20 ........................................................23.08.

Ex3,1-15; Ž105,1-6.23-26; Ř 12,9-21; Mt 16,21-28 .........................................30.08.